Beheerder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een groep bezoekers ontvangt uitleg over de molen

 

 

Eigendom en beheer

 

In 1956 verkocht de laatste particuliere eigenaar de Leumolen aan de Staat der Nederlanden, de molen kwam onder beheer van het Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is een rechtspersoon met een wettelijke taak die bestaat uit. het beheren van 273.000 hectare natuurgebied. De organisatie doet dit binnen het domein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Op de terreinen die in beheer zijn, staat soms onroerend goed zoals boerderijen, landhuizen, bunkers, ijskelders, kastelen of molens. In veel gevallen maken de gebouwen wezenlijk onderdeel uit van het landschap en de cultuurhistorie. Staatsbosbeheer heeft de opdracht deze goederen, die soms aangewezen zijn als Rijksmonument, in goede staat te houden.

 

 

De kerntaken van Staatsbosbeheer zijn:

- Natuurbeheer en natuurontwikkeling

- Recreatie en voorlichting

- Instandhouding van landschap en zorg voor cultuurhistorische elementen

- Productie van milieuvriendelijke grondstoffen (hout, maar ook riet)

 

           

 

Restauratie en onderhoud

 

Gezien de kerntaak ‘Zorg voor cultuurhistorische elementen’ wordt in restauratie en onderhoud van het Rijksmonument de Leumolen veel geïnvesteerd. Bij de omvangrijke restauratie in 1960/61 werd de turbine vervangen door een houten waterrad, werden stuwwerk, dak en klokketoren vernieuwd, maalstoel en gangwerk vervangen. Groot onderhoud omvatte in de loop der jaren o.a. vernieuwing van het waterrad en vervanging van onderdelen van het sluiswerk. Groot onderhoud aan dak en klokketoren is in 2008 afgerond evenals de restauratie van de oliemolen. Voor de instandhouding van de molen is het verder van belang dat de molen in bedrijf blijft, daarom wordt geregeld op de molen gemalen.

 

 

 

                             

     

                                                                                                      groot onderhoud (foto: abridak.nl, 2007)

 

 

 

                                                                                

 

                                                                                       klein onderhoud

 

 

Voorlichting

 

Naast instandhouding van het cultureel erfgoed behoort ook het geven van voorlichting tot de doelstellingen van Staatsbosbeheer. De molen wordt geregeld opengesteld voor bezoekers en tijdens de opening wordt er gemalen, de molenaar geeft desgevraagd uitleg. Op aanvraag worden groepen rondgeleid (zie ‘Openingstijden’). In de informatieruimte achter de molen is tijdens de opening van de molen een expositie te bezichtigen over cultuurhistorische aspecten van het Leudal met in de hoofdrol de molen.

 

 

 

                                        

 

                                                                                                                                                                  Informatieruimte

 

 

 

                                        

    

                                              Uitleg

 

 

 

 


 

 

 

 Site Leumolen