Publicaties / Bronnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Leumolen

 

 

M.K.J. Smeets, 1963 (4-5 en 18-5).

Twee watermolens in het Leudal. Maas- en Roerbode.

 

Onbekend, 1967.

De St. Ursulamolen in het Leudal. Molennieuws.

 

E. Boere, 1972.

Leu- of Ursulamolen te Nunhem. Bijlage van Moleninformatie, Bulletin van de Molenstichting Limburg, jrg 1 nr 2.

 

E. Luijks, 2006.

Sint Ursulamolen 2004, Analyse gastenboek. Staatsbosbeheer.

 

Lida Goede, 2007

De Leumolen in kaart. Rondom het Leudal jrg. 31 nr 128.

 

Jan H. Janssen, 2008

De bouw van de Leumolen in 1773. Rondom het Leudal jrg. 31 nr 129.

 

Lida Goede, 2008

De vroegste, de oudste, de eerste. Rondom het Leudal jrg. 31 nr 130.

 

Capitool Natuurgidsen, 2008

Parels van Staatsbosbeheer

In de gids worden 60 cultuurhistorische Parels van Staatsbosbeheer getoond en beschreven.

Parels van Staatsbosbeheer gaat in woord en beeld uitvoerig in op de natuur- en cultuurhistorische

achtergronden van gebieden en de daarop liggende gebouwen.

ISBN: 9789047501237

 

 

 

                                                     

 

 

 

                                                     

 

 

 


 

Archieven

 

 

Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht

 

06.21  Provinciale Waterstaat, stukken betreffende watermolens

Inventarisnummers:

369,   map 117: o.a. tekening Leumolen 1858.

 

07.F13  Staatsbosbeheer – Houtvesterij Maastricht

Inventarisnummer:

132  Stukken betreffende het aankopen en ruilen van gronden (w.o. aankoop Leumolen)

 

07.F14 Staatsbosbeheer-Consulentschap Limburg

Inventaris van het archief van Staatsbosbeheer-Consulentschap "Limburg", 1957-1966 (Roermond 1988)

Inventarisnummers:

173   Stukken betreffende de ingebruikstelling van de Sint Ursulamolen en de plannen tot het inrichten van de molen als

          bezoekerscentrum

176   Uittreksels uit de dagboeken van de reservaatbewaker

 

01.063  Graafschap Horn

Inventarisnummers:

  74   Registers leenverheffing 1505-1615; pg 43: Leeverheffing “den hoeff metter moelen te Lue” in 1558

  79   Klapper op de registers van leenverheffingen; onder Nuynhem o.a de leenmannen van “Den hoff en de Moelen tot Leur

 

14.D035  Archief van het Klooster Sint-Elisabethsdal 1240 – 1797

Inventarisnummers:

  57   Verkoop laathof Aldenhoven aan het klooster in 1492, met retroacta: 5 charters w.o. van 3 januari 1461 waarin

          vastgelegd wordt dat Conrad Steck de hof Aldenhoven te Heythusen beleent. In dit charter zou kunnen staan dat de molen

          op Loe naar een zuster van Conrad gaat, maar het charter blijkt zoek in het archief (2012).

105   Koop van de Leumolen (‘leenhoff gelegen tot Nunhem genaemt lou met die moelen’) door het klooster St. Elisabeth (1701)

254   Verzet tegen het recht van banmolen. Bernhart Haeck en zijn vrouw Trincken Jochims willen ‘die moelen te Lue onder

          Nuhijnem gelegen’ tot banmolen verklaren (1617)

255   Processtukken over de molenban van de molen bij het klooster

          met o.a. een verklaring van de molenaar op de Leumolen (molder tot Loe) (1705)

263   Herendiensten, ook door de pachter van de Leumolen, worden door de prior afgewezen (1717)

266   O.a. over het aanbrengen van een peilmerk op de Leumolen (Pegel voor d’ onderste molen van Ste Elisabeth genaemt de

          Leur Molen)  (1778)

267   Correspondentie over herendiensten; de molenaar van de Leumolen (muller van Leu), weigert (1764-1766)

268   Klooster MariaSchoot ontkent recht te doen gelden op de Leumolen (goederen genampt leurmolen) (1772)

329   Verklaringen van twee voormalig molenaars over het vissen in de ‘kolck van Loe’ (1698)

333   Verklaring van Joost en Jan Janssen Verbeeck inzake de jacht door de heer van Haelen te Leu (1719)

387   Stukken betreffende processen tegen Andries de Merode, leenman van Leuhof en Leumolen (‘metairie de loe qu’ on

          appelle audiourd’huij (:loe dael:) ou vallée de loe’) (1686-1701)

 

 

09.001  Notariële archieven van notarissen berustende in het (voormalig) Rijksarchief in Limburg te Maastricht

Inventarisnummer:

1.31.2   Archief van Jacobus Waegemans, notaris te Neer. Minuutakten (1746: molenaars getuigen over het jachtrecht op

              Leusige erven).  Oud toegangsnummer: 3417B

              

 

 

 


 

Gemeentearchief Roermond

 

5025  Archief van de familie Waegemans, 14e -19e eeuw

Inventarisnummers:

324  Verkoop Leumolen (moulin et ferme ij allemand nommés Leur) aan Emanuel en Joseph Waegemans (1822),

         met retroacta van 1678-1680 en 1698 (leenman Andries de Merode c. het Elisabethsklooster)

325  Vergunning voor het in werking mogen hebben van een molen op de Neerbeek (1840)

 

4141 Inventaris van het archief van de parochie van de H. Petrus te Roggel

Jacob van Horn verdeelt de molenpacht van de molens tot Nuijnhum en Neer onder kerkelijke instanties (1482)

 

Hoofdgerecht Roermond

Inventarisnummer:

313, folio 223 akte 3: Berhart Haeck, vrouw Catharina en voordochter Anna staan met de meulen Opleu borg (1616).

 

De Maasgouw 1880, 2e jrg nr 27, pg 289-290

G.D. Franquinet: ‘De Laathof van Heythuisen’

De verdeling van de erfenis van Arnold Steck, overleden in 1460, wordt beschreven. Den molen en hof op Loe vererft

naar de derde dochter die gehuwd is met Jan Bormans. Het wordt een Bormanscijns van de laathof Aldenhoven.

 

Publications de la Société d’Archéologie (Historique et Archéologique dans le (duché) Limbourg;. Afgekort: PSHAL

PSHAL 65 pg 315-449  (Maastricht 1929)

L. baron de Crassier: ‘Comté de Hornes, Cour féodale et nouvelles seigneuries’.

Hoofdstuk ‘Aldenhoven, court censale’ (pg 418-420)

De verdeling van de erfenis van Arnold Steck, overleden in 1460, wordt beschreven. ‘le moulin et la ferme au Loe’ vererft

naar de derde dochter die getrouwd is met Jan Bormans. Het wordt een Bormanscijns van de laathof Aldenhoven.

 

PSHAL 8 pg 47-86, (1871)

J. Habets: 'Het graafschap Horne',

 

 

Historische kranten

 

 


 

Nationaal Archief, den Haag

 

Toegangsnummer 2.14.69, inventarisnummer 773. Stukken betreffende het verlenen van een opdracht aan
G. Eggen voor het vervaardigen van een St. Ursula-beeldje voor de
St. Ursula-molen in het Leudal. 1960-1964

 

 


 

Archief Abdij Averbode, België

 

Archiefnr Sectie II, charter 21: verklaring van overdracht van geld en goederen door Godefridus van Nunhem; 1276

In het charter komt de zinsnede ‘onze molen te Nunhem’ voor.

 

 


 

Rijksarchief Hasselt, België

 

Inventarisnummer – archiefbestanddeel:

1744-1178:  Jan de Merode en Bernard Haeck contra Philips van Varyck, kolonel, en consorten: rente op molen te Loe onder Heythuysen, 1635-1637. 1. Schepenen Haelen, 2 Vliermaal.

 

1744-647: Jan de Merode contra Johan Hendrick van Elmpt, stadhouder van het graafschap Horn: verheffing van het Loyerhof te Nunhem en de molen te Loo, 1641-1644.

 

 


 

Het kadaster

 

Kadastrale kaarten uit 1811-1831, 1843, 1864, 1882, 1903, 1913, 1990.

de site watwaswaar.nl geeft de kaarten uit begin 19e eeuw

 

 

                       

 

 

                        

 

 

 


 

Oliemolens

 

A.J.Bernet Kempers, 1962

Oliemolens. Het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem

 

P.W.E.A. van Bussel, 2007.

Oliemolens. Bura Boeken Eindhoven.

 

 

                                                      

 

 

 

Watermolens

 

P. Nijhof, 1982.

Watermolens in Nederland. Uitgeverij Waanders – Zwolle.

 

DSM, Public Relations, 1984.

Wiek en Rad. Mozaïek van molens in Limburg. DSM, Heerlen.

 

P.W.E.A. van Bussel, 1991.

De Molens van Limburg. Bura Boeken Eindhoven.

 

P.M.J. van Hooff, 1996.

Iets over Molens. Molenstichting Limburg.

 

E. Staal en I. Vos, 2007.

Bakens van Energie. Stichting het Limburgs Landschap.

 

 

 

                                                 

 

 

 

                                               

 

 

 


 

Cultuurhistorie van het Leudal

 

 

Mathias Joseph Wolters, 1850

Notice Historique sur l ‘Ancien Comté de Hornes et sur les Anciennes Seigneuries de Weert, Wessem, Ghoor et Kessenich

Gand

 

G.D. Franquinet, 1880

De Laathof van Heythuisen. De Maasgouw, 2e jrg nr 27, pg 289-290

 

H.H.J. Reijnen, 1973

Heythuysen in oude ansichten. Europese Bibliotheek

 

T. Lemaire, 1973.

Het Leudal. Beeld van een Midden-Limburgs Beekdal. Studiegroep Leudal e.o.

 

Piet Abrahams, 1980.

Rondj Graoveberg en Krommenets. Uitgeverij De Lijster, Maasbree.

 

Frits Crins, 1986.

Van Luë tot Loo. Rondom het Leudal Nr 44.

 

H Brummans, 1987.

Kortom: een reactie op Van Luë tot Loo. Rondom het Leudal, nr 45.

 

Paul Mols, 2003

Aldenhoven te Heythuysen, van vroegmiddeleeuws domein tot laathof.  Rondom het Leudal Nr 111.

 

Ph. Bossenbroek, E. Rensink & M. Montforts, 2005.

Erfgoedstrategie voor het Leudal. Staatsbosbeheer en Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten.

 

Phlip Bossenbroek, Eelco Rensink, Marjo Montforts, 2006.

Cultuurhistorie Leudal in kaart gebracht. Rondom het Leudal Nr 121.

 

Paul Mols en Peter van der Horst, 2006.

Het Leudal in prentbriefkaarten. Bijlage bij Rondom het Leudal Nr 123.

 

Pieter Simons,

Overzicht historische kaarten

www.ppsimons.nl/stamboom/kaarten

 

Volkstellingen Nunhem

www.nunhem.nl/genealog

 

Genealogie inwonende van de gemeente Leudal

Stamboomgegevens

 

 

 

                                                       

 

 

 

                                                 

 

 

 


 

Prehistorie, Middeleeuwen en later

 

 

Manda Plettenburg, 1968.

Licht in huis  Kienspaan – Kaars – Olielamp

Rijksmuseum voor Volkenkunde ‘het Nederlands Openluchtmuseum’ Arnhem

 

O.H. Harsema, 1973.

Het Leudal als woongebied in de prehistorie.  Het Leudal. Studiegroep Leudal e.o.

 

Jaap Beuker, 1990.

Werken met steen. Assen, Drents Museum.

 

J.R.Beuker et al, 1991.

Zorg voor de doden. Assen, Drents Museum.

 

Leo Verhart, 1993.

De prehistorie van Nederland. Leiden, Rijksmuseum van Oudheden.

 

Johan Hendriks, 1994.

Archeologie in de Lage Landen. Prisma.

 

L.P.Louwe Kooijmans et al, 2005

Nederland in de prehistorie. Uitgeverij Bert Bakker

 

 

 


 

Het Elisabeth-complex

 

 

Rondom het Leudal. Tijdschrift van de Studiegroep Leudal e.o.

 

Piet Abrahams, 1978.

Huize St. Elisabeth te Nunhem. Nr. 9.

 

K. Schutgens, 1979

Inventaris der archieven van het klooster Sint-Elisabethsdal te Nunhem  1240-1797

Rijksarchief in Limburg, Maastricht 1979

 

Leo Stappers, 1998.

Sint-Elisabethsdal te Nunhem als caulietenpriorij. Nr. 89.

 

Paul Mols, 2001.

Inkwartieringen in het klooster Sint Elisabethsdal. Nr. 104.

 

Paul Mols, 2002-2004.

Het kasboek over de jaren 1635-1637 van Hendrik Hamecker, prior van Sint Elisabethsdal.

Nrs. 107, 109, 110, 113, 115.

 

Paul Mols, 2004.

De naamgeving van het klooster Sint Elisabethsdal te Nunhem. Nr. 114.

 

----------------------------

 

Onbekend, 1978.

Bakhuisjes in het Leudalgebied. Nr. 12.

 

Sjra van Horne, 1996.

St. Elisabethshof en zijn molen. Nr. 83.

 

E. Vliegen en H. Levels, 2005.

Kloosterhof – klooster St. Elisabeth in de laatste  oorlogsmaanden, deel 2. Nr. 120.

 

Paul Mols, 2005-2006.

De molenban van Roggel. Nrs. 117, 119, 120, 121

 

Paul Mols, 2006.

De verpachting van Kloosterhof te Nunhem in de 17e eeuw. Nr. 124.

 

 

 

                                       

 

 

 


 

De Bedelaar

 

 

Ton Lemaire, 1977-1978.

De Bedelaar van Prof. Dubois. Rondom het Leudal, Nrs. 5 t/m 12

 

Remco Pols, 1993.

‘Hij was meer dan de man van dè vondst’  Trouw, 12 mei

 

Ben Jeukendrup, 1994.

‘Kleine monumenten’ in Haelen. Rondom het Leudal Nr. 73.

 

Martijn van Calmthout, 2001.

Ter plekke. de Volkskrant, 28 juli

 

Twan Mientjes, 2003.

Erflaters: Eugene Dubois. Dagblad de Limburger, 22 februari

 

 

 


 

Folders / kaarten  Staatsbosbeheer

 

 

Welkom bij de boswachter. Kaart nr. 38: Meinweg / Leudal

 

 

 

                                           oude en nieuwe versie

 

 

 


 

 

 Site Leumolen