Grote gele kwikstaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote gele kwikstaart

 

De grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea) broedt sinds jaar en dag op of rond de Leumolen. Een geliefde nestplaats is onder het afdak van het waterrad maar het (of een) paartje heeft ook in de klimop en onder de brug gebroed.

 

Het vogeltje heeft een grijze kop en rug en een gele buik, het mannetje pronkt 's zomers met een zwarte keel. De familie van de kwikstaarten dankt haar naam aan het voortdurend opwippen van de lange staart. “De grote gele kwik’ is een typische beekvogel, hij houdt van snel stromend schoon water en voedt zich daar met insecten. Het broedgebied in Nederland is daarom beperkt tot gebiedjes in Overijssel, Gelderland en Limburg (zie kaartje, bron: SOVON).

 

De grote gele kwikstaart broedt van april tot juli, het legsel van vijf eieren komt na 12-13 dagen uit en de ouders hebben het vervolgens twaalf dagen druk met het aanslepen van voedsel. De boswachter van het Leudal: “plaatselijk wordt de hele beekjufferpopulatie (een libel) opgegeten”

 

 

Watermolenvogel

 

2007

Ook in 2007 broedde een stel onder het afdak boven het waterrad, rond 10 juni zijn de jongen uitgevlogen.

 

2008

In 2008 was weer een paartje aan het broeden, nu onder de brug. Eind mei vlogen de ouders af en aan met voedsel. Midden juni scharrelden de ouders nog wel rond, maar zonder voedselaanvoer, de jongen moeten uitgevlogen zijn.

 

2009

In 2009 hebben de kwikstaarten in de klimop hun nest gebouwd. Eind mei vlogen de ouders weer af en aan met de bek vol insecten. Een tweede broedsel werd groot gebracht onder het afdak van het waterrad.

 

 

                                                   

 

 

2010

Vanaf maart zat een paartje weer te broeden onder het afdak van het waterrad.

 

2011

Dit jaar verkoos de grote gele kwikstaart een nestelplaats iets verder stroomafwaarts boven een plekje bij de molen. Een stel witte kwikstaarten nam het stokje over en bracht een broedsel groot in de klimop op de voorgevel.

 

2012

Een paartje grote gele kwik koos dit jaar weer het afdak van het waterrad als broedplek. Een stel koolmezen bracht jongen groot in een gat van de muur. In de nazomer is geregeld een ijsvogel bij de molen gezien.

 

2013

Opnieuw heeft een paartje grote gele kwik domicilie gekozen onder het afdak van het waterrad en met succes een broedsel grootgebracht. In het voorjaar is verschillende keren de ijsvogel bij de molen gespot.

 

Bovenstaande jaren geven een beeld van broedplekjes van op en rondom de Leumolen, een beeld dat gelukkig niet verandert. Ook voor 2007 en na 2013 vonden en vinden de grote gele kwikstaart en andere vogels in de watermolen een veilige haven om hun jongen groot te brengen.

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 


 

 

 

 Site Leumolen